วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ศิลปศร


ศิลปศรเป็นนามสกุลของดิฉันเอง ภูมิใจมากเพราะนามสกุลนี้รับราชการทุกคนเลย

ย่าภูมิใจในตัวลูกและหลานมาก งานศพย่า จัด 7 วัน และได้รับพระราชทานเพลิงศพ

ย่าสอนลูกหลานเสมอว่าสมบัติที่ติดตัวเราไปจนตายคือความรู้และความดีซื้อสัตย์

ต่ออาชีพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณชีวิตจะเจริญก้าวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: